บริษัท ไฮไทม์ส ฟาร์ม จำกัด

Client: บริษัท ไฮไทม์ส ฟาร์ม จำกัด (สำนักงานใหญ่) Completed: 2024 Categories: ระบบเติมอากาศและระบายอากาศ Address: ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พัดลม Inline ขนาด 250 มม (10 นิ้ว) รุ่น Inline ABC 10" จำนวน 4 ชุด
Read more