ห้องครัวสวยๆ แต่เหม็น แก้อย่างไร ?

สวยแต่เหม็น คงไม่อยากมีใครใกล้ แต่ถ้าทั้งสวยและไม่เหม็น คงมีแต่คนอยากเข้าใกล้ค่ะ อย่าเพิ่งคิดอื่นไกลนะค่ะ วันนี้แอดมินจะพูดถึงการแก้ไขปัญหา ห้องครัวสวยๆ แต่เหม็นควรแก้อย่างไรดีค่ะ? ปัญหาสำหรับในห้องครัว ปัญหาที่พบเจอในห้องครัวส่วนมาก คือ มีกลิ่นเหม็นจากการทำอาหารที่ตกค้าง กลิ่นจากอาหารที่ทิ้งในถังขยะ กลิ่นอับ (บางครั้งคุณแม่บ้านทำอาหารก็ลืมทิ้งขยะค่ะ ) และอีกทั้งอากาศร้อนอบอ้าวขณะทำอาหารหรือความร้อนจากแสงแดดที่ส่งกระทบมาที่หลังคา เรื่องนี้ก็เป็นปัญหาที่พบเจอในฤดูที่ร้อนสุดๆ ของประเทศไทยแน่นอนค่ะ สาเหตุของปัญหา สาเหตุหลัก หลังทำอาหารควรรีบทำความสะอาดและทิ้งขยะทันที (แต่ส่วนมากจะลืมค่ะ เพราะต้องขอถ่ายรูปโชว์เพื่อนซักนิดนึง) ดังนั้นการระบายอากาศจึงเป็นวิธีที่ช่วยได้ค่ะ โดยมาตราฐาน การระบายอากาศจะมีหน่วยวัดที่เรียกว่าอัตราการเปลี่ยนอากาศ(Air Change) ซึ่งภายในห้องครัวตามบ้านพักอาศัย มีมาตราฐานกำหนดว่าจะต้องมีอัตราการเปลี่ยนอากาศอย่างน้อย 20 ชม-1 และสำหรับภายในห้องครัวเชิงพาณิชย์ มีมาตราฐานกำหนดว่าจะต้องมีอัตราการเปลี่ยนอากาศอย่างน้อย 40 ชม-1 รู้หรือไม่?: สำหรับบ้านพักอาศัย เช่น อาคารพาณิชย์ หรือทาว์นโฮม(Town Home) โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล บางโครงการหมู่บ้านมีข้อจำกัดในการต่อเติมส่วนของห้องครัวที่ต้องปิดให้มิดชิด ดังนั้นจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การระบายอากาศไม่ดีหรือไม่มีประสิทธิภาพ แนวทางแก้ปัญหา พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทำให้พัดลมทำงาน โดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอก และสามารถใช้งานกับห้องครัวที่มีฝ้าเพดานได้ ส่วนเวลาตอนกลางคืน พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ติดหลังคา สามารถทำงานได้เช่นกันค่ะ โดยมีอุปกรณ์เสริม ที่เรียกว่า […]

Read more

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ดีกว่าลูกหมุนระบายอากาศ

บางท่านอาจจะยังสงสัยหรือต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมความแตกต่างระหว่างลูกหมุนระบายอากาศกับพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์? เบื้องต้น ควรเข้าใจหลักการการทำงานของลูกหมุนระบายอากาศและพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์มีการทำงานได้อย่างไร? หลักการทำงานลูกหมุนระบายอากาศ                 ลูกหมุนระบายอากาศเป็นอุปกรณ์แบบ Passive ventilation หรือเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ลมจากภายนอกช่วยให้ทำงาน เพื่อระบายความร้อนหรืออากาศภายในออกสู่ภายนอกอาคาร สภาพอากาศความเร็วลมประเทศไทย             ด้วยสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย มีความเร็วกระแสลม ประมาณ 2 – 4 m/s โดยข้อมูลข้างล่างอ้างอิงความเร็วลมที่สนามบินสุวรรณภูมิ ความเร็วลมเฉลี่ยใน 1 ปี ความเร็วลม (wind speed) ในประเทศไทยเฉลี่ยที่ 2-4 m/s ดังนั้น ทำให้ลูกหมุนระบายอากาศขนาด 12” ที่ความเร็วลม 4 m/s [16 Km/hr] สามารถระบายอากาศได้ 5,000 Lite/min หรือ 180 CFM ที่มาข้อมูล (Characterising Roof Ventilators)The University of Sydney, Sydney, Australia หลักการทำงานพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์                 พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์เป็นอุปกรณ์แบบ […]

Read more

การระบายอากาศจำเป็นต่อพื้นที่อุตสาหกรรม

การระบายอากาศเป็นสิ่งที่จำเป็นในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทำงานได้ เช่นโรงงานอุตสาหกรรม คลังเก็บสินค้า โรงจอดรถ เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นการนำอากาศบริสุทธิเข้ามาในพื้นที่หรือการถ่ายเทความร้อน ความชื้น ฝุ่นละออง และกลิ่นผิดปรกติออกจากพื้นที่  ดังนั้น การระบายอากาศจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีการควบคุมตามแบบมาตราฐาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในพื้นที่รู้สึกสบายตัว หายใจได้สะดวก และลดความร้อนได้ ความร้อนภายในพื้นที่อุตสาหกรรมเกิดจากได้หลายกรณี : ความร้อนจากแสงแดด ความร้อนจากแสงแดดส่งถึงหลังคา ทำให้อุณหภูมิภายในอาคารสูงขึ้น เครื่องจักร ความร้อนที่เกิดจากเครื่องจักร อุปกรณ์ ผู้ปฏิบัติงาน ความร้อนภายในร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น การใช้พัดลมระบายอากาศจะเป็นตัวช่วยพาอากาศจากภายนอกอาคารเข้าสู่ภายในอาคาร และดูดความร้อนภายในออกสู่อาคารได้ ส่งผลทำให้อุณหภูมิภายในอาคารเย็นลงได้ พัดลมระบายอากาศ พัดลมระบายอากาศอุตสาหกรรมโซล่าเซลล์ สามารถใช้ในการนำอากาศจากภายนอกเข้าสู่อาคาร หรือดูดความร้อนภายในออกสู่อาคารได้ โดยนำไปติดตั้งใช้ในสถานที่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม, คลังเก็บสินค้า, โรงจอดรถ เป็นต้น คุณสมบัติพิเศษ มีด้วยกันอยู่ 3 ขนาด คือ 1) ขนาดใบพัด 810 mm (32 นิ้ว) 2) ขนาดใบพัด 950 mm (37 นิ้ว) […]

Read more