บริษัท กลาสเซส ออน ยู จำกัด

Client: บริษัท กลาสเซส ออน ยู จำกัด Completed: 2024 Categories: ระบบระบายอากาศโซล่าเซลล์ Address: ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร พัดลมระบายอากาศโซลาเซลล์ติดหลังคาครัว รุ่น SRK1-S-12
Read more

บริษัท อังกฤษตรางู(แอล.พี) สาย 5 จำกัด

Client: บริษัท อังกฤษตรางู(แอล.พี) สาย 5 จำกัด Completed: 2019 Categories: ระบบระบายอากาศโซล่าเซลล์ Address: ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร พัดลมระบายอากาศโซลาเซลล์ติดหลังคา รุ่น SN2016010 จำนวน 6 ชุด เพื่อระบายความร้อนภายในโกดังสินค้า
Read more

คุณ Christian

Client: คุณ Christian Completed: 2023 Categories: ระบบระบายอากาศโซลาเซลล์ Address: จังหวัดอุบลราชธานี พัดลมระบายอากาศโซลาเซลล์ติดหลังคา รุ่น SN2016029 จำนวน 2 ชุด อุปกรณ์ Hybrid AC/DC จำนวน 1 ชุด
Read more