คุณจักร

Client: คุณจักร Completed: 2024 Categories: ระบบระบายอากาศโซล่าเซลล์และเติมอากาศ Address: ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พัดลมระบายอากาศโซลาเซลล์ติดหลังคา รุ่น SN2016010 จำนวน 1 ชุด พัดลมระบายอากาศโซลาเซลล์ติดฝ้าเพดาน รุ่น SN2016025 จำนวน 1 ชุด เครื่องเติมอากาศ รุ่น PV200-INV จำนวน 1 ชุด
Read more

โรงพยาบาลนมะรักษ์

Client: โรงพยาบาลนมะรักษ์ Completed: 2022 Categories: ระบบเติมอากาศ Address: ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ติดตั้งระบบเติมอากาศ ภายในห้องผ่าตัด เพื่อเพิ่มแรงดันบวกภายในห้อง (Positive pressure)
Read more