บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Client: บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด (สำนักงานใหญ่) Completed: 2024 Categories: ระบบระบายอากาศโซล่าเซลล์ Address: ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี พัดลมระบายอากาศโซลาเซลล์ติดหลังคา รุ่น SN2016010 จำนวน 3 ชุด อุปกรณ์ Hybrid AC/DC จำนวน 1 ชุด
Read more