ระบบระบายอากาศอัตโนมัติ
Automated Air Ventilaiton

ทำไมต้องระบบระบายอากาศอัตโนมัติ ?

1) ปรับปรุงคุณภาพอากาศในอาคาร: ระบบระบายอากาศอัตโนมัติช่วยให้อากาศในอาคารหมุนเวียนดีขึ้น ลดการสะสมของคาร์บอนไดออกไซด์และสารพิษอื่นๆ ที่อาจเกิดจากกิจกรรมภายในอาคาร เช่น การทำอาหาร การใช้สารเคมี และการหายใจของคน

2) ลดความชื้นและเชื้อรา: ความชื้นที่สูงเกินไปอาจทำให้เกิดเชื้อราและโรคที่เกี่ยวข้อง ระบบระบายอากาศสามารถช่วยลดความชื้นในอากาศและป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราได้

3) ประหยัดพลังงาน: การใช้งานระบบระบายอากาศอัตโนมัติที่มีการตั้งค่าให้ทำงานตามความต้องการจริง สามารถช่วยลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น และทำให้ระบบทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4) สร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย: การระบายอากาศที่ดีช่วยให้อุณหภูมิและความชื้นในอาคารอยู่ในระดับที่สบาย ลดความร้อนและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์

5) ลดการเกิดโรค: อากาศที่บริสุทธิ์และมีคุณภาพช่วยลดโอกาสการเกิดโรคทางเดินหายใจและโรคที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ

6) ควบคุมการระบายอากาศอย่างเหมาะสม: ระบบอัตโนมัติสามารถตั้งค่าการทำงานตามเวลาที่กำหนด หรือตามปริมาณคนที่อยู่ในอาคาร ทำให้การระบายอากาศมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างรวดเร็ว

การใช้ระบบระบายอากาศอัตโนมัติช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้ใช้อาคารในระยะยาว นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานและการบำรุงรักษาอาคารอีกด้วย

 

ในอาคารสำนักงานและเชิงพาณิชย์: การใช้ระบบระบายอากาศอัตโนมัติสามารถประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง 30% เมื่อเทียบกับการใช้ระบบระบายอากาศแบบทั่วไป

ในบ้านพักอาศัย: การใช้ระบบระบายอากาศอัตโนมัติสามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณ 10-20% ขึ้นอยู่กับการออกแบบและการใช้งานของบ้าน

Harvest the wind, water & sun for your energy needs