บางท่านอาจจะยังสงสัยหรือต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมความแตกต่างระหว่างลูกหมุนระบายอากาศกับพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์?

เบื้องต้น ควรเข้าใจหลักการการทำงานของลูกหมุนระบายอากาศและพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์มีการทำงานได้อย่างไร?

หลักการทำงานลูกหมุนระบายอากาศ

                ลูกหมุนระบายอากาศเป็นอุปกรณ์แบบ Passive ventilation หรือเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ลมจากภายนอกช่วยให้ทำงาน เพื่อระบายความร้อนหรืออากาศภายในออกสู่ภายนอกอาคาร

สภาพอากาศความเร็วลมประเทศไทย

            ด้วยสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย มีความเร็วกระแสลม ประมาณ 2 – 4 m/s โดยข้อมูลข้างล่างอ้างอิงความเร็วลมที่สนามบินสุวรรณภูมิ

ความเร็วลมเฉลี่ยใน 1 ปี

ความเร็วลม (wind speed) ในประเทศไทยเฉลี่ยที่ 2-4 m/s

ดังนั้น ทำให้ลูกหมุนระบายอากาศขนาด 12” ที่ความเร็วลม 4 m/s [16 Km/hr] สามารถระบายอากาศได้ 5,000 Lite/min หรือ 180 CFM

ที่มาข้อมูล (Characterising Roof Ventilators)The University of Sydney, Sydney, Australia

หลักการทำงานพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์

                พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์เป็นอุปกรณ์แบบ Active Ventilation หรือเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ต้องใช้ลมจากภายนอกช่วยให้ทำงาน

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อระบายความร้อนหรืออากาศภายในออกสู่ภายนอกอาคาร

สภาพความเข้มแสงแดดประเทศไทย

ที่มาข้อมูล: Hugh Ahlenius, UNEP/GRID-Arendal Maps and Graphics Library และ thaisolarenergy
ด้วยความเข้มแสงประมาณ 5.0-6.0 kWh/m2 ในประเทศไทย  ซึ่งโดยปรกติพลังงานแสงอาทิตย์จะทำให้พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ขนาด 12”12w เริ่มทำงานตั้งแต่ 8.30 น จนกระทั่งในช่วงเวลา 10.00 – 15.30 น พัดลมระบายอากาศสามารถทำงานเต็มที่(อัตราระบายลม 1,150 CFM) และจะหยุดทำงานประมาณ 16.30 น  

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ประสิทธิภาพดีกว่าลูกหมุนระบายอากาศ

                ด้วยหลักการทำงานที่ต่างกันและสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยจึงส่งผลให้ประสิทธิภาพพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ทำงานได้ดีกว่าลูกหมุนระบายอากาศ 6-12 เท่า หรือ สามารถเปรียบเทียบได้ว่า พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ 1 ชุด สามารถทดแทนลูกหมุนระบายอากาศได้ถึง 6-12 ชุด

พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ราคาถูกกว่าลูกหมุนระบายอากาศ

เมื่อเทียบในด้านราคา ถ้าเทียบราคาต่อชุดราคาพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์จะสูงกว่าลูกหมุนระบายอากาศ แต่ถ้าเปรียบเทียบในด้านประสิทธิภาพ พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ 1 ชุด สามารถทดแทนลูกหมุนระบายอากาศได้ถึง 6 – 12 ชุด ส่งผลให้พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ถูกกว่า

นอกจากนี้พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์สามารถป้องกันน้ำฝนรั่วจากหลังคาได้ แต่ลูกหมุนระบายอากาศยังมีโอกาสที่น้ำฝนรั่วจากหลังคาได้

พร้อมทั้งพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ ยังมีฟังก์ชั่นอื่นที่ช่วยอำนวยสะดวกแก่ผู้ใช้งานอีกมากมาย

  • อุปกรณ์ Hybrid AC/DC: สามารถช่วยให้พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ทำงานได้ตอนกลางคืน โดยใช้ไฟฟ้าจากสายส่ง
  • แบตเตอรี่: สามารถช่วยให้พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ทำงานได้ตอนกลางคืน ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
  • Temperature controller: อุปกรณ์ควบคุมพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์ด้วยอุณหภูมิ
  • Smart Ventilator: สามารถควบคุมการเปิด/ปิด ระบบระบายอากาศ ผ่าน smart phone
  • Ventilator sensor: อุปกรณ์ตรวจสอบพัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์

สรุป

                พัดลมระบายอากาศโซล่าเซลล์มีประสิทธิภาพดีกว่า ราคาถูกกว่า และพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานมากกว่าลูกหมุนระบายอากาศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *