เครื่องเติมอากาศอุตสาหกรรม

35,000.00 ฿

(ไม่รวมค่าขนส่งและติดตั้ง)

รุ่น FAV-CEILING-S335

1) ฟอกอากาศ กรองฝุ่น PM10 เชื้อรา (Air Purify)
2) เติมอากาศเพิ่มอากาศสดชื่น เพิ่มแรงดันบวกภายในอาคาร (Positive Pressure)
3) ลดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แก้ปัญหามลภาวะทางอากาศ (Air Pollution)
4) ควบคุมคุณภาพอากาศ (Air Quality)
5) บําบัดอากาศเสียให้สะอาดขึ้น

สามารถติดตั้งได้กับสถานที่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า ฯลฯ

Description

เครื่องเติมอากาศอุตสาหกรรม

รุ่น FAV-CEILING-S335

ประโยชน์

 • ฟอกอากาศ กรองฝุ ่น PM10 เชือรา (Air Purify)
 • เติมอากาศเพิมอากาศสดชืน เพิมแรงดันบวกภายในอาคาร (Positive Pressure)
 • ลดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แก้ปัญหามลภาวะทางอากาศ (Air Pollution)
 • ควบคุมคุณภาพอากาศ (Air Quality)
 • บําบัดอากาศเสีย ให้สะอาดขึน

 

ครอบคลุมพื้นที่

สามารถครอบคลุมพืนที่ 200-300 ตารางเมตร

 

คุณสมบัติ

 • กําลังไฟฟ้า 750 วัตต์
 • แหล่งจ่าย 220V 50 เฮิร์ตซ์ 1 เฟส
 • อัตราระบายอากาศ 4,100 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง (CMH)
 • เสียงขณะทํางาน 65 เดซิเบล (dB)
 • เสียงขณะทํางาน 55 เดซิเบล- นําหนัก 43 กิโลกรัม
 • ชนิดใบพัดแบบกรงกระรอก (forward curved centrifugal)
 • ความดันสถิตย์ 460 ปาสคาล(Pa)
 • ความเร็วรอบ 1,340 รอบ/นาที (RPM)
 • มาตรฐาน IP54

 

Performance Curve

ขนาดผลิตภัณฑ์

รุ่น L L1 W W1 H H1 D Air Inlet Size Air Outlet Size
FAV-CEILING-S335 753 524 592 632 440 36 50 335×320 550×380

 

 

อุปกรณ์ในชุด

1) พัดลม จํานวน 1 ชุด
2) แผ่นกรองชันต้น (Pre-Filter) จํานวน 1 แผ่น
3) แผ่นกรองละเอียด (Medium Efficiency Filter F5) จํานวน 1 แผ่น

 

รับประกัน

ระยะประกัน 1 ปี

 

การติดตั้ง

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เครื่องเติมอากาศอุตสาหกรรม”

Your email address will not be published. Required fields are marked *